Skapande skola

Jag besöker ofta skolor, både digitalt och fysiskt, i årskurserna f-9 och berättar om mina böcker, läser och pratar om hur en bok blir till. Jag håller också i skrivarverkstäder. Vill man, kan man få göra sin personliga bok med både omslag, baksidestext, inlaga och illustrationer.

Skrivarverkstad – kom igång (60 min)

Hur skriver man en berättelse? Jag visar en enkel modell, läser upp exempel och ger skrivtips. Vi avslutar med att eleverna planerar en egen berättelse. Fungerar utmärkt som kickstart inför ett kommande skrivprojekt.

Kreativa övningar

Genom övningar sätter vi igång tankar kring skrivprocessen. Eleverna ska hitta lusten, upptäcka att det inte måste vara svårt eller tråkigt att skriva och framför allt – att de ska bli medvetna om sin egen förmåga. Vi skriver, läser upp och därefter visar jag hur övningarna kan fungera som verktyg i elevernas fortsatta skrivande.

Eget upplägg

Jag skräddarsyr gärna en skrivarverkstad efter önskemål – både när det gäller antal lektioner och innehåll. Allt är möjligt!

Kostnad

Klassbesök (under samma dag).

En lektion (max 60 min)/klass (max 35 elever) 6000 kr
Två lektioner 8000 kr
Tre lektioner 9000 kr
Fyra lektioner 10000 kr
Storsamling (max 60 min och max 80 elever) 10000 kr

Kostnader för resor och logi tillkommer vid fysiska träffar. För bokning och information kontakta sofi@darkness.pub eller ring på 073-747 10 27. Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt.