Skapande skola

Jag besöker ofta skolor, årskurserna f-9, och berättar om mina böcker, läser och pratar om hur en bok blir till. Jag håller också i skrivarverkstäder. Vill man, kan man få göra sin personliga bok med både omslag, baksidestext, inlaga och illustrationer.

Skrivarverkstad – kom igång (60 min)

Hur skriver man en berättelse? Jag visar en enkel modell, läser upp exempel och ger skrivtips. Vi avslutar med att eleverna planerar en egen berättelse. Fungerar utmärkt som kickstart inför ett kommande skrivprojekt.

Kreativa övningar

Genom övningar sätter vi igång tankar kring skrivprocessen. Eleverna ska hitta lusten, upptäcka att det inte måste vara svårt eller tråkigt att skriva och framför allt – att de ska bli medvetna om sin egen förmåga. Vi skriver, läser upp och därefter visar jag hur övningarna kan fungera som verktyg i elevernas fortsatta skrivande. Jag skräddarsyr gärna en skrivarverkstad efter önskemål – både när det gäller antal lektioner och innehåll. Allt är möjligt!

Eget upplägg

Jag skräddarsyr gärna en skrivarverkstad efter önskemål – både när det gäller antal lektioner och innehåll. Allt är möjligt!

Kostnad

Klassbesök (under samma dag).

En lektion (max 60 min)/klass (max 35 elever) 4000 kr
Två lektioner 5500 kr
Tre lektioner 6500 kr
Fyra lektioner 7500 kr
Storsamling (flera klasser) 7500 kr

Kostnader för resor och logi tillkommer. För bokning och information kontakta Sofi sofi@darkness.pub eller ring på 073-747 10 27. Eventuell övernattning och resa betalas av skolan. Jag har F-skatt. (Författarbesök i skolan är momsbefriade.)